Estate planning

Estate planning

Het overlijden zelf luidt doorgaans voor de nabestaanden een emotioneel moeilijke periode in. Als dan de zaken niet goed geregeld blijken te zijn, komen de erfgenamen onder een nog grotere druk te staan. Hoe minder de erflater heeft geregeld, hoe meer potentiële geschilpunten er zijn.

Veel mensen denken dat een testament niet nodig is, omdat het in de wet geregeld is. En als er wel een testament is, dan lijkt dit vaak sterk op de wettelijke regeling. Vaak zijn in deze gevallen de partner en kinderen erfgenaam en blijft alles bij de langstlevende partner. Men realiseert zich niet dat de langstlevende hierover direct belasting verschuldigd is. Dit kan worden voorkomen met het gestructureerd regelen van de overgang van vermogen naar de volgende generatie (estate planning).

Estate planning

Estate planning

Het overlijden zelf luidt doorgaans voor de nabestaanden een emotioneel moeilijke periode in. Als dan de zaken niet goed geregeld blijken te zijn, komen de erfgenamen onder een nog grotere druk te staan. Hoe minder de erflater heeft geregeld, hoe meer potentiële geschilpunten er zijn.

Veel mensen denken dat een testament niet nodig is, omdat het in de wet geregeld is. En als er wel een testament is, dan lijkt dit vaak sterk op de wettelijke regeling. Vaak zijn in deze gevallen de partner en kinderen erfgenaam en blijft alles bij de langstlevende partner. Men realiseert zich niet dat de langstlevende hierover direct belasting verschuldigd is. Dit kan worden voorkomen met het gestructureerd regelen van de overgang van vermogen naar de volgende generatie (estate planning).

Werkwijze

Estate planning bestaat uit het maken van keuzes en het nemen van de stappen die noodzakelijk zijn om een en ander te bewerkstelligen. Het belangrijkste is dat het vermogen na het overlijden een bestemming krijgt die overeenstemt met de wensen van de potentiële erflater. Daarbij moet rekening worden gehouden met de fiscale, financiële en juridische gevolgen. We adviseren bij het opstellen van een goed testament, het doen van schenkingen en we beoordelen de huwelijkse voorwaarden. In tegenstelling tot de notaris ligt onze focus hierbij ook op de fiscale gevolgen. Samen met jou zorgen we ervoor dat je nabestaanden niet voor onverwachte verassingen komen te staan.

Onze aanpak is als volgt:

  • inventariseren van de gevolgen bij onmiddellijk overlijden
  • in kaart brengen van de omvang en de samenstelling van het vermogen
  • toetsen aan het (huidige) huwelijksgoederenregime
  • beoordelen van het testament (indien aanwezig)
  • maken of wijzigen van een testament
  • mogelijkheden van schenken bij leven
  • opstellen van een levenstestament

Werkwijze

Estate planning bestaat uit het maken van keuzes en het nemen van de stappen die noodzakelijk zijn om een en ander te bewerkstelligen. Het belangrijkste is dat het vermogen na het overlijden een bestemming krijgt die overeenstemt met de wensen van de potentiële erflater. Daarbij moet rekening worden gehouden met de fiscale, financiële en juridische gevolgen. We adviseren bij het opstellen van een goed testament, het doen van schenkingen en we beoordelen de